خانه کالا

کلیه اجناس یک

فرشگاه  دسته های مواد غذایی در این دسته قرار میگیرد

خوراکی های اساسی

لبنیات

نوشیدنی ها

کنسرویجات

پروتئین ها

تنقلات

سس ها وچاشنی ها

بهداشت شخصی

شوینده ها و نظافت منزل

حشره کش ها و موش کش وخشبو کننده محیط

ابزارهای خانه و آشپزخانه

teknet بوگیر خارجی

تومان۰

آب معدنی و عرقیجات و گلاب

آب معدنی بزرگ

تومان۰

کلیه اجناس فرشگاه مواد غذایی

آبمیوه تتراپک جسور

تومان۰